Warunki usługi

Klient potwierdza, że ​​przeczytał warunki sprzedaży podane na tym ekranie i wyraźnie zgadza się ich przestrzegać podczas składania zamówienia.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulujące stosunki umowne między TIANDE a klientem mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi warunkami przedstawionymi w jakimkolwiek innym dokumencie, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę.

Bezpieczeństwo płatności.Płatności kartą są dokonywane bezpośrednio przez nasz system płatności. Twoje dane bankowe zostaną zaszyfrowane i nie będą w żaden sposób jawnie krążyć w Internecie. Dla Twojego bezpieczeństwa płatności używamy CYBERPLUS, rozwiązania do płatności kartą kredytową opracowanego przez nasz bank, BRED - Banque Populaire.

TIANDE nigdy nie poprosi Cię o poufne informacje pocztą elektroniczną.